Afspraak maken of meer info? tel. 0598-618467 of 06-30707142 of vul het contactformulier in.

Tarieven Oefentherapie per 01-01-2019

Indien u niet (meer) aanvullend verzekerd bent voor Oefentherapie Cesar/Mensendieck, worden de volgende bedragen in rekening gebracht:

Individuele behandeling oefentherapie Cesar/Mensendieck (30 minuten): € 32,50
Individuele behandeling oefentherapie Cesar/Mensendieck aan huis vd patiënt of op de werkplek: € 45,00
Screening: € 11,00
Intake en onderzoek bij directe toegang oefentherapie (DTO) na screening: € 35,00
Screening en Intake en onderzoek bij directe toegang oefentherapie: € 46,00
Intake en onderzoek na verwijzing: € 35,50
Éénmalig Oefentherapeutisch consult: € 48,50
Niet nagekomen afspraak: € 32,50


Vergoeding behandeling Oefentherapie Cesar/Mensendieck:

Ook voor 2019 heb ik een contract afgesloten met alle zorgverzekeraars!
Ik kan hierdoor de behandelingen rechtstreeks via Vecozo bij de zorgverzekeraar declareren, mits u voldoende aanvullend verzekerd bent. Hoeveel behandelingen u vergoedt krijgt, kunt u nalezen op uw polisblad.
U blijft echter altijd zelf verantwoordelijk voor de kosten van de behandeling

Niet chronische indicaties worden vanuit het aanvullende pakket vergoed.
Bij chronische indicaties (deze staan op de chronische lijst) worden de 1e 20 behandelingen vanuit het aanvullende pakket en de vervolgbehandelingen vanuit de basisverzekering vergoed.

Kinderen onder de 18 jaar, krijgen 18 behandelingen uit de basisverzekering en de evt. vervolgbehandelingen uit het aanvullende pakket vergoed.

Bent u niet aanvullend verzekerd, dan zijn de kosten van het onderzoek en de behandelingen voor eigen rekening.
Om u tegemoet te komen in de kosten is er een speciaal tarief bij contante betaling.
Vraag hier naar in de praktijk.

Let op: er wordt géén eigen risico ingehouden op de behandelingen die vergoed worden uit het aanvullende pakket. Wel op de gegeven behandelingen vanuit de basisverzekering.

De meeste patiënten in Groningen zijn verzekerd bij Menzis.
Menzis vergoedt op jaarbasis:
EV I9x paramedische zorg.
EV II18x paramedische zorg.
EV IIImaximaal 32x paramedische zorg.

(paramedische zorg is oefentherapie Cesar/Mensendieck of fysiotherapie)