Kwaliteit


Kwaliteitsregister:

Om de kwaliteit van de beroepsgroep oefentherapie Cesar te waarborgen is er een zogenaamd Kwaliteitsregister Paramedici (KP) opgezet.
Oefentherapeuten die aan kunnen tonen dat ze in vijf jaar voldoende bij- en nascholing hebben gevolgd en zich hebben ingezet op hun vakgebied, worden in dit register vermeld.


Ik heb mij inmiddels hergeregistreerd voor de periode van juli 2015 t/m juli 2020.

Als je als therapeut niet staat ingeschreven in het kwaliteitsregister krijg je geen contract meer aangeboden van de zorgverzekeraars en krijg je als patiënt de Oefentherapie niet volledig meer vergoed.
De behandelingen die ik geef, worden echter volledig vergoed en de nota wordt rechtstreeks via VECOZO ingediend bij de zorgverzekeraar.