Kwaliteit


Kwaliteitsregister:

Om de kwaliteit van de beroepsgroep oefentherapie Cesar te waarborgen is er een zogenaamd Kwaliteitsregister Paramedici (KP) opgezet. De kwaliteitseisen zijn vastgesteld door de VvOCM en bestaan o.a. uit het volgen van bij- en nascholing.
Ik sta als oefentherapeut Cesar ingeschreven in het KP onder registratienummer: 19901112794, ex. art. 34 Wet BIG.


Privacy:
Onze praktijk werkt volgens de WGBO. (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) In de WGBO worden bepaalde aspecten van zorg binnen de individuele relatie tussen cliŽnt en zorgverlener geregeld. De wet is vooral gericht op de versterking van de positie van de cliŽnt. Er worden nadere eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin cliŽnt en oefentherapeut op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website www.mijnprivacy.nl.

Privacyreglement:
Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
Deze wet is er ter bescherming van privacy en persoonsgegevens.
Hoe ik hier als oefentherapeut Cesar mee omgaan is te lezen onder het kopje privacyreglement.

Qualizorg:
Na de afsluiting van de behandeling stuurt Qualizorg u per mail een onafhankelijk cliŽnt tevredenheidsonderzoek, zodat ik inzage krijg in mijn manier van werken.
Ik vind het belangrijk dat de patiŽnt zich veilig en begrepen voelt en op de juiste manier bejegend wordt in de praktijk.
Daarnaast wil ik graag werken volgens de nieuwste inzichten.