Zonder verwijzing naar de Oefentherapeut Cesar/Mensendieck?

Dat kan!
Kom je op eigen inititatief (DTO= directe toegang oefentherapie), dan is er gn verwijsbrief van de huisarts nodig.
Ben je met de klachten bij de huisarts geweest, dan wil ik wl graag een verwijsbrief ontvangen met diagnose.

Zonder verwijsbrief voert de oefentherapeut, voorafgaand aan het onderzoek een screening uit, om te kijken of er behandelmogelijkheden zijn.
Hiervoor worden er apart kosten in rekening gebracht, naast de kosten voor het onderzoek.
Dit is wettelijk bepaald en de kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar, vanuit het aanvullende pakket.
De oefentherapeut stuurt een verslag van de screening naar de huisarts en indien nodig vindt er overleg plaats.

Heb je alleen een basisverzekering?
Dan worden de screeningskosten niet door de zorgverzekeraar vergoed en wil ik wel graag een verwijsbriefje ontvangen.
De kosten voor eigen rekening zijn dan lager, omdat ik geen screeningsverslag hoef te schrijven en alleen een onderzoek doe.
Je krijgt dan na het onderzoek van mij een verwijsbriefje mee met de bevindingen en je kunt deze dan bij de huisarts (assistente) laten tekenen.

Controleer zelf op de polisvoorwaarden hoeveel behandelingen de zorgverzekeraar vergoedt. Je kunt ook de helpdesk bellen, maar let op dat je dan naar: "oefentherapie Cesar, Mieke Boonstra" vraagt, want anders kijkt men onder het kopje fysiotherapie en geven aan dat ik geen contract heb. Dit klopt niet, want ik heb ook in 2019 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten en kan hierdoor de nota rechtstreeks indienen. Oefentherapie Cesar/Mensendieck valt vaak onder de noemer fysiotherapie, maar beiden zijn paramedische disciplines en vallen onder beweegzorg.

Belangrijk:
Ga bij twijfel over de aard en/of ernst van je klachten ALTIJD eerst naar de huisarts voor overleg!