Zonder verwijzing naar de Oefentherapeut Cesar/Mensendieck

Je kunt ook zonder verwijzing naar de oefentherapeut Cesar/mensendieck.

Heb je lage rug-, bekken-, nek/schouder/armklachten of spanningsklachten zoals hoofdpijn of hyperventilatie? Ervaar je problemen bij het lopen na een nieuwe heup of knie? Heb je pijnklachten door je zwangerschap? Of heb je andere klachten en wil je weten wat de oefentherapeut voor je klachten kan betekenen?
Neem dan contact met mij op!
Ook als je fysiotherapie hebt gehad, maar nog restklachten hebt, kan dit komen door een verkeerde houding of manier van bewegen. Hiervoor kan je ook contact opnemen, zodat ik kan beoordelen of de klachten zullen verminderen door het verbeteren van het houdings- en bewegingsgedrag.

Als je op eigen inititatief (DTO= directe toegang oefentherapie) komt, dan is er géén verwijsbrief van de huisarts nodig.
Heb je contact gehad met je huisarts over de klachten en heeft deze je gezien, dan is er wél een verwijsbrief nodig.

Zonder verwijsbrief voert de oefentherapeut, voorafgaand aan het onderzoek een screening uit, om te kijken of er behandelmogelijkheden zijn. Hiervoor worden er apart kosten in rekening gebracht, naast de kosten voor het onderzoek.
Dit is wettelijk bepaald en de kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar, vanuit het aanvullende pakket.
De oefentherapeut schrijft een verslag van de screening en stuurt deze naar de huisarts en indien nodig vindt er overleg plaats.

Heb je alleen een basisverzekering?
Dan wil ik wel graag een verwijsbriefje ontvangen, omdat de kosten voor eigen rekening dan lager zijn. Ik hoef dan namenlijk geen screeningsverslag te schrijven.
Je krijgt dan na het onderzoek van mij een verwijsbriefje mee met de bevindingen en je kunt deze dan bij de huisarts (assistente) laten tekenen.

Sinds 1-1-2016 is er een nieuwe code voor screening, intake en onderzoek (2412) en telt deze code bij de meeste zorgverzekeraars, als één behandeling mee.

Controleer zelf in de polisvoorwaarden hoeveel behandelingen de zorgverzekeraar vergoedt. Je kunt ook de helpdesk bellen, maar let op dat je dan om oefentherapie Cesar, Mieke Boonstra vraagt, want anders kijken ze onder fysiotherapie en geven aan dat ik geen contract heb. Dit klopt niet, want ik heb met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten en kan hierdoor de nota rechtstreeks indienen.
Oefentherapie Cesar/Mensendieck valt vaak onder de noemer fysiotherapie, maar beiden zijn paramedische disciplines.

Belangrijk:
Ga bij twijfel over de aard en/of ernst van je klachten ALTIJD eerst naar de huisarts voor overleg!